Werkwijze

Sketch Legal Label office~Onze visie is dat een goed interieur past bij het karakter van het huis en haar gebruikers. Simpele, heldere lijnen die zorgen voor rust, structuur en een duidelijke indeling. Neutrale kleuren, krachtige texturen en sobere, natuurlijke materialen zorgen voor een sterk accent in de aankleding. Uw persoonlijkheid wordt gereflecteerd door de toevoeging van unieke accessoires, bestaande meubels of indrukwekkende kunst.

Onze ontwerp-handtekening met uw wensen geven elke ruimte een eigen identiteit en zorgen voor een geheel waarin alle elementen perfect samenkomen. Uiteindelijk is ieder ontwerp van JEALOUS concepts maatwerk, uniek en persoonlijk.

 

Slogan: We make you jealous of your own concept

Elk project en elke opdrachtgever vraagt om een specifieke aanpak, echter een aantal stappen laat zich duidelijk omschrijven. Het gehele stappenplan is niet in alle opdrachten nodig, afhankelijk van uw wensen.

icon-gesprek

Oriënterend gesprek
Een samenwerking start bij JEALOUS concepts altijd met een vrijblijvend, oriënterend gesprek. Op basis van dit gesprek, bij voorkeur in combinatie met een bezichtiging van de locatie, wordt de vraag gedefinieerd en een offerte gemaakt.

icon-ontwerp

Inventarisatie (PvE)
De voorbereidende fase begint na de opdrachtbevestiging. De bestaande situatie wordt opgemeten, waarna het uitgewerkt wordt in een 2D en/of 3D (computer)tekening.

icon-ontwerp

Voorlopig ontwerp (VO)
In deze fase gaat het creatieve proces daadwerkelijk van start en wordt de vraag van de opdrachtgever vertaald naar heldere ruimtelijke oplossingen en verwerkt tot één of meerdere schetsontwerp(en).

icon-ontwerp

Definitief ontwerp (DO)
Bij opdracht wordt in deze fase het ontwerp, al dan niet aangepast op basis van nieuwe inzichten, uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het ontwerp zal verder worden uitgewerkt, gedetailleerd en gematerialiseerd.

icon-realisatie

Offerte traject
De definitieve tekeningen worden voorgelegd aan de aannemer(s) en andere betrokken partijen voor het uitbrengen van offertes. Tevens wordt er een tijdschema gemaakt.

icon-realisatie

Uitvoeringsfase
De ontwerptaken zijn nu afgerond. Er moet nu gezorgd worden voor een goede begeleiding bij de uitvoering. Er kunnen zich tijdens de bouw onverwachte omstandigheden voordoen. Wij zullen in deze situatie adviseren en de esthetische aspecten bewaken.

icon-realisatie

Oplevering
Bij een ‘voor-oplevering’ kunnen eventueel kritieke punten worden vastgesteld en kan er een overzicht gemaakt worden waarin de eventuele latere werkzaamheden worden vastgelegd inclusief tijdschema. Na een bepaalde periode zal het project definitief opgeleverd worden.

 

Het ultieme resultaat bereik je door het creëren van een sterke basis met heldere lijnen, rust en structuur